การหาแนวทางแก้ไขปัญหาสินค้าราคาแพง

DSC_0329-Custom
ในสภาวะที่เศรษฐกิจไทยยังคงมีความเปราะบาง ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงรอบด้านทั้งภายในและภายนอกประเทศ คือ การลงทุนภาครัฐที่มีปัญหาการเบิกจ่ายและดำเนินโครงการค่อนข้างล่าช้ากว่าเป้าหมายในขณะนี้ส่งผลลบต่อภาพรวมตลาด เพราะทำให้เอกชนทั้งไทยและต่างชาติยังรีๆรอๆที่จะเดินหน้าลงทุน เมื่อทั้งโครงการรัฐและเอกชนยังไม่สามารถเดินหน้าลงทุนได้ ย่อมไม่เกิดเม็ดเงินสะพัดหมุนเวียนในระบบ ไม่เกิดการจ้างงาน ไม่ก่อเกิดรายได้ ทำให้เศรษฐกิจไทยอาจเติบโตช้า ท่ามกลางภาระหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูงจากการเร่งก่อหนี้ก่อนหน้านี้ส่งผลต่อเสถียรภาพภาคครัวเรือน เมื่อภาระการชำระหนี้ของครัวเรือนอยู่ในระดับสูง เป็นข้อจำกัดในการใช้จ่ายที่จะขยายตัวต่ำกว่าปกติไปอีกระยะหนึ่ง ขณะที่รายได้ภาคครัวเรือนไม่เพิ่มขึ้นมากนัก ทำให้การใช้จ่ายต้องระมัดระวังโดยเฉพาะการซื้อสินค้าชิ้นใหญ่กลุ่มคงทนและกึ่งคงทน ประเภทที่อยู่อาศัย รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้าแฟชั่น หรือสินค้าไม่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ของกลุ่มผู้มีรายได้ต่ำอาจไม่เกิดขึ้น

เศรษฐกิจไทยยังอยู่ในสภาวะซบเซาอย่างหนัก และคงไม่สามารถฟื้นตัวได้อย่างแข็งแรงในครึ่งหลังของปี เพราะเศรษฐกิจสหภาพยุโรปจะยังคงอ่อนแอ ขณะที่ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งจะทำให้เงินทุนในเอเซียและประเทศไทยไหลกลับไปตลาดสหรัฐฯ เป็นแรงกดดันให้ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่สามารถลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้อีก ในขณะที่ค่าเงินตราประเทศในเอเซียจะอ่อนตัวลงจากการไหลออกของเงินทุน ผลก็คือ เงินบาทไทยจะแข็งค่าเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง จะทำให้การใช้จ่ายภายในประเทศซบเซาต่อไปและการส่งออกของไทยไม่ฟื้นตัว

นโยบายการคลังเป็นอีกปัจจัยสำคัญในการช่วยเพิ่มระดับของสภาพคล่องภายในประเทศ ดังนั้นในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว รัฐบาลของประเทศต่างๆมักจะปรับเพิ่มงบประมาณแผ่นดินเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน แต่รัฐบาลไทยกลับมีนโยบายการคลังแบบอนุรักษ์นิยมในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว ปัจจัยที่ผลักดันให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวในปีหน้านี้คงไม่อาจจะหวังได้มากนักจากภาคต่างประเทศ เมื่อพิจารณาถึงอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและการค้าโดยรวม ดังที่เศรษฐกิจมหาอำนาจของโลกทั้ง สหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยุโรป และญี่ปุ่นยังเติบโตค่อนข้างอ่อนแอ กอปรกับปัญหาทางการเมืองที่มีอยู่ทั้งในยุโรปตะวันออกหรือตะวันออกกลาง ที่มีโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงที่อาจจะขยายวงกว้างได้ตลอดเวลา

Comments Off

ขั้นตอน สำหรับการทำ Website การตลาด ของคุณให้น่าสนใจ

Website ของคุณสามารถสร้างความน่าสนใจให้กับบริษัท สินค้า และบริการของคุณ ดังนั้น Website ของคุณคือตัวแทนที่สำคัญสำหรับการสื่อสารกับลูกค้า Website สามารถบ่งบอกตัวตนของคุณ และนำเสนอสิ่งต่างๆ รวมไปถึงการสร้างภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือให้กับคุณ เพราะฉะนั้นการสร้างหรือการปรับปรุง Website ไม่ว่าจะทำเอง หรือจ้างคนอื่นทำ คุณควรคำนึงถึงขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์
ก่อนที่คุณจะสื่อสารอะไรกับลูกค้าของคุณผ่านทาง Website คุณต้องคิดถึงผู้คนที่เกี่ยวข้องกับคุณให้ดี เช่น ผู้อ่าน ลูกค้า คู่แข่ง ธุรกิจของคุณ และตัวคุณเอง
– การวิเคราะห์ผู้เข้า Website ของคุณ
สิ่งที่สร้างความสำเร็จให้กับ Website ของคุณตั้งแต่ต้นคือ คุณต้องรู้จักคนที่จะเข้า Website ของคุณ
ใครคือคนที่จะเข้ามาดู Website ของคุณ
คนที่เข้า Website ของคุณต้องการอะไรจาก Website
Website ของคุณง่ายต่อการใช้งานแค่ไหน
เนื้อหาใน Website ของคุณ ผู้อ่านจะต้องมีความรู้มากน้อยขนาดไหน ถึงจะเข้าใจสิ่งที่คุณพูด
Website แบบไหนถึงจะเหมาะกับคนที่เข้ามาใช้งาน
– การวิเคราะห์คู่แข่ง
ถ้าคุณต้องการชนะคู่แข่งด้วยความแตกต่าง คุณจะต้องเริ่มค้นหาข้อมูลของคู่แข่ง เพื่อเลือกใช้ชื่อ Website ที่จะไม่ทำให้ลูกค้าสับสน นอกจากนี้รูปแบบ Website รวมไปถึงสีที่ใช้ก็เป็นสิ่งสำคัญ หลีกเลี่ยงการใช้สีโทนเดียวกันกับคู่แข่งเพื่อป้องกันการสับสน ค้นหาสิ่งที่จะทำให้ Website ของคุณโดดเด่น และดีกว่า ค้นหาสิ่งที่จะดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ Website ของคุณ
– การวิเคราะห์ตลาด
อะไรคือสิ่งที่กำลังนิยมในปัจจุบัน พิจารณาอย่างรอบคอบเพราะปัจจุบันสภาพตลาดสามารถเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยี และโลกออนไลน์ จงเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ
– การวิเคราะห์ตัวเอง
บุคลิกของบริษัท สินค้า และบริการของคุณเป็นแบบไหน เป็นทางการ สนุกสนาน เชิงวิชาการ สิ่งเหล่านี้คือสิ่งสำคัญในการสื่อสาร คุณต้องการสื่อสารภาพลักษณ์ของคุณผ่านทาง Website อย่างไร การออกแบบรูปแบบ และเนื้อหาใน Website คือการบ่งบอกความเป็นตัวตนของคุณ
ขั้นตอนที่ 2 ความชัดเจน
จากการวิเคราะห์ที่ผ่านมา คุณควรโฟกัสที่กลุ่มเป้าหมายของคุณ อย่าพยามยามสื่อสารเพื่อเข้าถึงทุกคน ระบุเป้าหมายที่ชัดเจน นำเสนอสิ่งที่ตอบสนองแก่ลูกค้าเหล่านั้น สิ่งนี้คือสิ่งที่จะทำให้คุณพิเศษ และโดดเด่น ยิ่งคุณแตกต่างจากคนอื่นมากแค่ไหน นั่นหมายความว่าคุณจะมีคู่แข่งน้อยลงมากเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้นการที่ลูกค้าจะหาสินค้า หรือบริการของคนอื่นมาทดแทนคุณก็จะทำได้ยากยิ่งขึ้น สิ่งนี้เองจะทำให้ปัจจัยของราคาสำคัญน้อยลง และถ้าราคากลายเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญแล้วนั่นแปลว่า Brand ของคุณเป็นสิ่งมีค่า
ขั้นตอนที่ 3 การวางแผน
เมื่อลูกค้าเข้ามาสู่ Website ของคุณ สิ่งที่ดึงดูดความสนใจจากลูกค้าคือรูปแบบ และเนื้อหาใน Website ดังนั้นคุณต้องแน่ใจว่าคุณจัดเรียง และวางเนื้อหาได้อย่างเหมาะสม กำหนดรูปแบบ และแนวคิดของ Website ด้วยตัวคุณเอง ถึงแม้ว่าคุณจะจ้างคนอื่นทำ Website ให้คุณก็ตาม คนที่จะรู้จักบริษัท สินค้า และบริการของคุณได้ดีที่สุดก็คือตัวคุณเอง นอกจากนี้ใช้หน้าแรกของ Website ให้เป็น ประโยชน์มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอข้อมูลที่สำคัญ โปรโมชั่นต่างๆ ซึ่งคุณสามารถกำหนด Link เพื่อนำเสนอรายละเอียดที่มากขึ้นในหน้าต่อไป รวมไปถึงแผนผัง Website เพื่อง่ายต่อการเข้าสู่หน้าอื่นๆ ใน Website ของคุณ ออกแบบเมนูที่มองเห็นได้ชัดเจน และง่ายต่อการใช้งาน ปัจจุบันสามารถใช้ Internet ได้หลายช่องทาง ดังนั้น Website ของคุณต้องรองรับการใช้งานได้ทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต และมือถือ สิ่งที่สำคัญของ Website คือต้องมีการปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ใช้งานได้ง่าย และสามารถตอบสนองแก่ผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ายที่สุดคือความเร็วในการใช้งาน หลีกเลี่ยงการใช้รูปภาพ หรือเทคนิคพิเศษต่างๆ ที่ต้องเสียเวลาในการรอเพื่อเข้าสู่ Website ของคุณ

Comments Off

กลยุทธ์การวางแผนทางการตลาด และงานขาย

กลยุทธ์ทางการตลาดถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจ โดยปกติแล้วการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของแต่ละธุรกิจจะเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลัก STP เพื่อทำความเข้าใจกลุ่มลูกค้าที่เราจะเปลี่ยนให้มาเป็นลูกค้า เป้าหมายว่าเราต้องการอะไรจากการทำการตลาด และตำแหน่งทางการตลาดว่าแบรนด์เราอยู่ที่ระดับใดในใจลูกค้าเพื่อทำการตลาดให้ตรงกับภาพที่ลูกค้ามองเห็นหรือเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการ

การวางแผนในการทำการตลาดและการขาย กลยุทธ์ในการทำการตลาดและการขาย
ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น ธุรกิจขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ก็ตาม การตลาดและการขายล้วนแล้วแต่มีความสำคัญ เป็นอย่างยิ่งต่อการประสบความสำเร็จในตลาด แต่อย่างไรก็ตาม มีธุรกิจจำนวนไม่น้อยเลยที่ยังไม่ประสบความสำเร็จในด้านนี้เท่าที่ควร บ่อยครั้งที่พนักงานขายในธุรกิจขนาดเล็กหรือกลางจะได้รับการอบรมในสิ่งที่ไม่ใช่เป้าหมายหลัก และหนทางที่จะนำมาซึ่งโอกาสในการขาย อีกสิ่งหนึ่งซึ่งพบเห็นได้บ่อยไม่แพ้กันนั่นก็คือการทุ่มเม็ดเงินลงไปกับการโฆษณาทั้ง ๆ ที่องค์กรยังขาดแผนและกลยุทธ์ในการทำการตลาดและการขาย ท่ามกลางการแข่งขันในตลาดนี้สิ่งที่มีความสำคัญจำเป็นอย่างมากนั่นคือ ความเป็นมืออาชีพและความคุ้มทุนในด้านการทำการตลาดและการขาย บนพื้นฐานของกลยุทธ์ที่ชัดเจน นั่นเอง

ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของการวางแผนในการทำการตลาดและการขายแบบมืออาชีพ มีดังนี้
– เป็นการพัฒนาแผนนำทางในด้านการทำการตลาดและการขายไปสู่ความสำเร็จในสินค้าและบริการของคุณ
– เป็นการกำหนดกลยุทธ์ในการทำการตลาดและการขายซึ่งมีความเหมาะสมกับโอกาสทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาด
– เป็นการกำหนดวัตถุประสงค์และกิจกรรมทางการตลาดและการขายเพื่อเร่งอัตราการเจริญเติบโต
– เป็นการกำหนดยุทธวิธีทางการตลาดและการขายเข้าไว้ด้วยกันเพื่อการเพิ่มยอดขาย
– เป็นการประเมินการกำหนดกลุ่มเป้าหมายใหม่ และกลุ่มลูกค้าเดิมที่มีศักยภาพอยู่แล้วเพื่อการพัฒนาความสำเร็จทางการตลาดและการขายยิ่ง ๆ ขึ้นไป
– อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROI) ในด้านการทำการตลาดและการขายในอัตราสูงที่สุด

Comments Off

การพัฒนาปรับปรุงสร้างสรรค์นวัตกรรมการออกแบบสำหรับผลิตภัณฑ์

25

ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน ไม่ได้หยุดอยู่แค่ “ประโยชน์ใช้สอย” หรือ “รูปลักษณ์” ของผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ผู้บริโภคยังคงคาดหวังว่าจะได้รับความพึงพอใจจาก “การบริการ” ที่จะทำให้เกิดความประทับใจและอยากเลือกใช้สินค้าหรือบริการอีกเรื่อยๆ และนั่นคือสิ่งที่สามารถเชื่อมโยงความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ หรือแม้แต่รูปโฉมของร้านค้าจะมีส่วนสำคัญมากในการสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภค แต่ก็ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการพัฒนาธุรกิจให้ครองใจผู้บริโภคได้ในปัจจุบัน เพราะความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค จะไม่ได้หยุดอยู่แค่ ประโยชน์ใช้สอยหรือรูปลักษณ์” ของผลิตภัณฑ์ แต่ผู้บริโภคยังต้องการความพึงพอใจจากการบริการที่สามารถเชื่อมโยงกับความต้องการในชีวิตได้ด้วย

การออกแบบบริการ ถือเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการกำหนดอนาคตของธุรกิจ ตัวอย่างจากบริษัทเดมเลอร์ ที่อดีตเคยเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ผลิตรถยนต์และรถกระบะ ปัจจุบัน Daimler Group กลับสร้างรายได้กว่าร้อยละ 70 จากภาคการบริการ อาทิเช่น การให้เช่ารถ การซ่อมบำรุง การบริหารธุรกิจที่จอดรถ การทำสินเชื่อรถยนต์ ฯลฯ เช่นเดียวกันกับบริษัทไอบีเอ็ม ที่แต่เดิมเป็นที่รู้จักในนามผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบันไอบีเอ็มสามารถสร้างรายได้มากกว่าครึ่งหนึ่งจากธุรกิจการให้คำปรึกษา รวมทั้งยังลงทุนจ้างนักวิจัยอีกกว่า 500 ชีวิตเพื่อพัฒนา นวัตกรรมด้านการบริการ โดยเฉพาะการออกแบบบริการ จึงไม่ใช่แค่การออกแบบสำหรับงานบริการเพียงเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงการพัฒนาปรับปรุงสร้างสรรค์นวัตกรรมการออกแบบสำหรับผลิตภัณฑ์ และประสบการณ์อีกด้วย ซึ่งนักออกแบบควรเปลี่ยนมุมมองเสียหม่ว่า “งานบริการ” ไม่ใช่แค่การสร้างประสบการณ์ชั่วขณะ แต่หมายถึง “โอกาส” ที่จะช่วยสร้างสรรค์และผลักดันธุรกิจในระยะยาวได้

ซึ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าหรือบริการต่างๆ ได้ง่ายขึ้น โดยการค้นหาผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต ทำให้เกิดการเปรียบเทียบรายละเอียดของสินค้าและบริการได้ก่อนตัดสินใจ ทำให้มาตรฐานของผลิตภัณฑ์และบริการส่วนใหญ่มีรายละเอียดที่ใกล้เคียงกัน โดยยึดหลักเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน ส่งผลให้ผู้บริโภคเริ่มมองหา คุณค่าใหม่ ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตนเองโดยเฉพาะ ทำให้สินค้าและบริการกลายเป็นสิ่ง ไร้อารมณ์ จนผู้บริโภคเริ่มที่จะโหยหาความพิถีพิถันจากสัมผัสที่เป็นมนุษย์อีกครั้ง เมื่อโครงสร้างของสังคมเริ่มปรับเปลี่ยนมาสู่สังคมยุคใหม่ที่ต้องการ “งานบริการ” มากขึ้น โดยเฉพาะกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การศึกษา ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สุขภาพ และงานบริการสังคม ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน ก็จำเป็นที่จะต้องปรับตัวให้สอดรับกับแนวโน้มที่กำลังเปลี่ยนไป

Comments Off

ปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จในการขาย

ความสำเร็จในการขายเป็นสิ่งที่ไม่ได้มาโดยง่ายเพราะปัจจุบันนี้มีสินค้าต่างๆมากมาย เพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อเลือกใช้ ดังนั้นการขายก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนในเข้ากับยุคสมัย ซึ่งมีด้วยกันหลายปัจจัยที่จะนำคุณสู่ความสำเร็จในการขาย ประกอบไปด้วย
– ตามโลกให้ทัน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของลูกค้า ฉะนั้นการการพัฒนาทางอินเทอร์เน็ตและการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเพื่อความสะดวกและรวดเร็วแก่พนักงานจึงจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ทันต่อความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า
– การพัฒนาการขายอย่างสม่ำเสมอ โดยจะต้องคิดหาวิธีการขายในรูปแบบใหม่ๆเข้ามาช่วย เพื่อดึงดูดใจลูกค้าให้มาสนใจสินค้าเหล่านั้น
– ปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จ โดยการสร้างแรงจูงใจ กระตือรือร้น เพราะจะช่วยให้สามารถเพิ่มยอดขายได้เป็นอย่างดี
– สร้างการขายในแบบฉบับของตนเอง ผู้ที่เป็นพนักงานขายจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหารูปแบบเฉพาะตัวและจะต้องเข้าใจเป้าหมายของบริษัทเพื่อสร้างโอกาสในการขายในรูปแบบของตนเองได้อีกด้วย
– การสร้างพันธมิตร โดยการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในการขาย
– มองโลกตามความเป็นจริง และมีความรับผิดชอบ เพราะจะทำให้มีโอกาสสูงสุดในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและบริษัทนั่นเอง
– การบริหารเวลาและเป้าหมายให้ดีจะช่วยให้จัดการตัวเองได้ดี นอกจากนี้แล้วจะต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ในการขายของบริษัทเสียก่อน จึงจะสามารถขายได้ตามเป้า หรือสูงกว่าเป้าที่ตกลงกันไว้
-การมีทัศนคติเชิงบวกจะช่วยรักษาระดับแรงจูงใจเอาไว้ได้
– มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร เพราะจะทำให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลาย แล้วยังช่วยให้สามารถประเมินสถานการณ์การขายของได้ดีอีกด้วย
– สามารถในการโน้มน้าวใจ ทั้งนี้จะต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้า การสร้างความไว้วางใจอย่างเสมอต้นเสมอปลาย และสามารถจูงใจลูกค้าให้เห็นถึงสินค้าว่ามีคุณค่าอย่างไร
ดังนั้นการที่จะเพิ่มยอดขายนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากสำหรับบริษัทหรือธุรกิจต่างๆ หากมีปัจจัยเหล่านี้ครบ ก็จะสามารถช่วยทำให้เพิ่มยอดขายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

Comments Off