เทคนิคด้านการขาย และการตลาด

ในปัจจุบันเป็นโลกของการแข่งขันแบบครบวงจร ซึ่งเป็นผลจากการปรับตัวของตลาดการค้าโลก ทำให้แนวทางการทำธุรกิจนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก เป็นเหตุให้มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงในยุคปัจจุบัน ดังนั้นผู้ที่อยู่ในธุรกิจ ตั้งแต่ผู้ประกอบการ ผู้บริหารจนถึงพนักงานทั่วไปนั้นต้องใช้การปรับตัวให้เป็นการทำงานเชิงรุกเพิ่มมากขึ้นในทุกรูปแบบเพื่อช่วงชิงแต้มต่อทางธุรกิจ ดังนั้นแนวคิดด้านการตลาดสมัยใหม่ จึงต้องนำแนวคิดของการตลาดเชิงรุก(Dynamics Marketing Concept) ขึ้นมาเพื่อให้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการทำธุรกิจ ปรับตัว เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ สามารถวางแผนการตลาดและมีกลยุทธ์มากขึ้น ทำให้ธุรกิจมีการเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

ทุกวันนี้องค์กรต่างๆ ต่างเจอปัญหาเศรษฐกิจรุมเร้า องค์กรบางแห่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจจนทำให้ต้องปิดไป หรือองค์กรบางแห่งเริ่มหามาตรการลดจำนวนพนักงานลง รวมถึงการหาแนวทางต่างๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเรื่อง “คน” มีผลทำให้พนักงานต่างกลัวและวิตกกังวลว่าตนเองจะได้รับผลพวงจากเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้หรือไม่

ดังนั้นกระแสหรือเทรนที่น่าสนใจที่เหมาะสมกับปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือ การพัฒนาตนเอง (Self Development) ทำให้พนักงานต่างเร่งปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้สามารถอยู่รอดในองค์กรได้ การพัฒนาตนเองด้วยแนวคิดหรือหลักการตลาดจึงเป็นเทรนหนึ่งที่พนักงานต่างให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งนี้การตลาดไม่ใช่แต่คนที่อยากจะเป็นนักการตลาดที่จำเป็นจะต้องรู้และเข้าใจเท่านั้น ในทุกสายอาชีพย่อมต้องรู้และสามารถกำหนดกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบของตนเองให้ได้ ไม่จำเป็นต้องรู้หลักการ ระบบ ทฤษฎี และวิธีการด้านการตลาดดั่งเช่นนักการตลาด แต่สิ่งที่พนักงานควรจะรู้ก็คือจะต้องทำอย่างไรในการเข้าถึงกลุ่มคนที่ได้ชื่อว่าเป็นลูกค้าของตน

แล้วทำไมจึงต้องรู้เทคนิคและกลยุทธ์การตลาด : การตลาดเป็นเสมือนสะพานเชื่อมให้คนอื่นรู้จัก รับรู้ และยอมรับในทักษะและความสามารถของเรา ลองคิดดูดีๆ ว่าถ้าคุณอยู่เฉย ๆ แล้วจะมีใครสักกี่คนรู้ว่าคุณเป็นคนมีความรู้ และความสามารถ จะมีใครสักกี่คนอยากจะติดต่อและเสนองานให้กับคุณ ตัวอย่างเช่น เวลาไปสมัครงาน ถ้าคุณนั่งเงียบรอให้ฝ่ายบุคคลหรือผู้จัดการสายงานสัมภาษณ์คุณเพียงฝ่ายเดียว แล้วคุณเพียงแค่ตอบคำถามที่ถูกถามเท่านั้น ผลที่ตามมาก็คือ คุณอาจไม่เข้าตากรรมการเลยก็เป็นได้

การตลาดจึงเป็นกลวิธี หรือกลยุทธ์ที่จะทำให้ลูกค้า หรือคนที่เราพูดคุยด้วยสนใจ พร้อมที่จะเข้ามาหา และพร้อมที่จะยอมรับถึงความรู้และความสามารถของตัวเรา ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของคุณในสายตาของผู้อื่น การวางแผนกลยุทธ์การตลาดให้กับตัวเราจึงเกิดขึ้นได้ในทุกสายอาชีพ จะเห็นได้ว่ากลยุทธ์การตลาดที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

Comments Off

การผลิตสินค้าและบริการต่างๆในการออกสู่ตลาดในปัจจุบัน

ตลาดในปัจจุบันยังกระจายตัวอยู่ตามเขตต่างๆที่เป็นแหล่งชุมชน สินค้าที่ขายในตลาดก็ยังเป็นอาหารสด อาหารแห้ง และเสื้อผ้าสำเร็จรูป กล่าวโดยรวมได้ว่า เป็นสินค้าและการบริการที่เป็นพื้นฐานจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน รูปลักษณ์ของตลาดก็เปลี่ยนไปจากตลาดที่เปิดโล่งกลายเป็นการรวมแผง สินค้านานาชนิดไว้ภายใต้หลังคาเดียวกัน และล้อมรอบด้วยตึกแถวติดถนน ลักษณะเช่นนี้ยังคงเรียกว่า ตลาดสด ซึ่งการซื้อขายเริ่มตั้งแต่เช้ามืดและสิ้นสุดในตอนค่ำของแต่ละวัน สำหรับในเมืองใหญ่ เช่น ในกรุงเทพมหานคร และตามตัวเมืองของจังหวัดต่างๆ นอกจากจะมีตลาดสดแล้ว ยังมีศูนย์รวมร้านสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เกตอีกหลายแห่ง ตลาดลักษณะนี้เป็นอาคารที่มีบริเวณกว้างขวาง มีที่ปิดกั้นโดยรอบ และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เป็นที่รวมสินค้านานาชนิด ทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค โดยแยกตามประเภทเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน เพื่อให้ความสะดวกแก่ลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้าที่ต้องการได้อย่างครบถ้วน ในราคาที่ไม่ต้องมีการต่อรองกัน ตลาดในรูปแบบห้างสรรพสินค้าในปัจจุบันนี้มีการแข่งขันกันสูงมาก ทั้งในด้านทำเลที่ตั้ง ชนิดหรือประเภทของสินค้าที่วางจำหน่าย ราคาสินค้า การให้ของสมนาคุณแก่ ลูกค้าในรูปแบบต่างๆ ซึ่งล้วนแต่เป็นกลไกทางการค้าเพื่อเรียกลูกค้าทั้งสิ้น ยิ่งกว่านั้นแล้ว ยังมีการสร้างโรงภาพยนตร์ ศูนย์อาหาร ศูนย์การค้า สถานที่เด็กเล่น สถานบันเทิง ให้มารวมอยู่ในบริเวณเดียวกันอีกด้วย ตลาดในปัจจุบันทั้งที่เป็นตลาดสดและซูเปอร์มาร์เกต จึงเป็นแหล่งรวมของสินค้าทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภคอย่างครบถ้วน

อนึ่ง คำว่า ตลาด นอกจากจะหมายถึง สถานที่หรือแหล่งขายอาหาร และสินค้าดังกล่าวแล้ว ยังมีตลาดที่มีความหมายในเชิงธุรกรรมอีกด้วย นั่นคือตลาดหุ้นหรือตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเริ่มมีมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ ๑๓ แล้ว โดยเริ่มจากประเทศเบลเยียม ฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์ การซื้อขายในระยะแรกเป็นการซื้อขายตั๋วเงิน หรือสัญญาการกู้ยืมของพ่อค้านายทุน ต่อมามีการพัฒนาไปเรื่อยๆเป็นลำดับ ผู้ที่ซื้อขายในตลาดหุ้นปัจจุบันคือ ผู้ที่ต้องการเพิ่มเงินทุนด้วยการขายกิจการบางส่วนในรูปของตราสารการเงิน ให้แก่ผู้ที่ต้องการซื้อ ถ้ากิจการนั้นประสบความสำเร็จคือได้กำไร ผู้ซื้อจะได้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท และตราสารนั้น ยังมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกด้วย แต่ถ้าบริษัทนั้นต้องประสบกับภาวะขาดทุนหรือล้มละลาย บริษัทไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ซื้อ วิธีการซื้อขายในตลาดหุ้นจะมีระบบระเบียบของตัวเองคือ ราคาหุ้นได้รับการกำหนดโดยผลการดำเนินงานของบริษัทนั้นๆ รวมทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมือง ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ราคาหุ้นจึงเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตลอดเวลา ราคาหุ้นจะปิดเมื่อหมดเวลาทำการซื้อขายในแต่ละวัน และประกาศให้สาธารณชนทราบ พร้อมทั้งแจ้งดัชนีราคาหุ้นซึ่งรวบรวมการเปลี่ยนแปลงราคาของหุ้นตัวสำคัญๆ ไว้ใช้เป็นเครื่องวัดความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในประเทศนั้นๆ

Comments Off